Příznaky Těhotenství Nechuť K Sexu Most

  1. Alfuzosin Bestellen Online | Alfuzosin Rezeptfrei Bestellen Metzingen: Typ operace, která má být provedena, závisí na velikosti a umístění nádoru
  2. Comprare Topiramate Online | Comprare Topiramate Senza Ricetta In Farmacia Quarto Aroldo - Zubní péči zajišťují odborníci na zdravotnický personál, včetně všeobecných zubních lékařů, orálních a maxilofaciálních chirurgů a protetiků
  3. L’acquisto Del Tetracycline Generico Online, Ad Buon Prezzo E Senza Ricetta Medica Pellegrini Ligure: Na prvním obrázku je v portálních žilách plyn

Zápcha príznaky

Comprar Parlodel Sin Receta A Sanz Medio
Uzávěrka registrace pro hlasování v příštích volbách je 21 dní před dnem voleb
Comprare Penisole Online | Comprare Penisole Senza Ricetta A Basso Costo Bibiana Nell'emilia
Tyto příznaky jsou běžné v prvním týdnu-částečně díky ztrátě vody a elektrolytů, která vede k extrémnímu řezání sacharidů
Existuje mnoho příkladů zranění kojenců, které nebylo možné předvídat nebo kterým by nebylo možné zabránit, ale mnoho dalších bylo důsledkem nedbalosti nebo provinění

Chlamydie příznaky u žen

Acquisto Adalat Generico Online - Comprare Medicinali Senza Ricetta In Italia Quarto Deborah Salentino
Želva, proveditelnost a účinnost CAR T buněk cílených na CD19 se současným ibrutinibem pro CLL po selhání ibrutinibu
Acheter Flomax Sans Ordonnance Ruiz
Zdůrazňujeme důležitost budování vztahů a podpory pozitivní komunikace mezi rodiči, dětmi a zaměstnanci programu raného dětství
Comprar Dilantin Sin Receta O Acosta Del Penedès

xxx, pornsam, xpornplease, joyporn, pornpk, foxporn, porncuze, porn110, porn120, oiporn, pornthx, blueporn, roxporn, silverporn, porn700, porn10, porn40, porn900
  • RS WordPress

    Tento web používa redakční systém WordPress. Tento systém můžete zdarma stáhnout zde.


Reklama Google
?>

Murphyho zákony – počítače a programování

Murphyho zákony
Počítače a programování

Zákony programování:
1. Každý program je zastaralý ve chvíli, kdy je vložen do počítače.
2. Příprava každého programu stojí vždy více a trvá vždy déle.
3. Jestliže se program osvědčil, je třeba jej změnit.
4. Jestliže se program neosvědčí, je třeba o něm pořídit dokumentaci.

Greerův 3. zákon:
Počítačový program dělá jen to, co mu řeknete, nikdy však nedělá to, co byste chtěli, aby udělal.

Sutinův druhý zákon:
Největší zábavu skýtají ty počítačové úlohy, které nejsou v praxi naprosto k ničemu.

První základní věta:
Murphyho zákon je počítačem optimalizován.

První elektronická aplikace:
U počítačů není nic nemyslitelné, natož potom nemožné – kromě toho co je potřeba.

Druhá elektronická aplikace:
Ve světě elektronického zpracování dat poruchy nekončí, nýbrž přechází jedna v druhou a navzájem se překrývají.

Třetí elektronická aplikace:
Počítačové poruchy čekají trpělivě na ten nejnepříhodnější okamžik, aby pak udeřily o to nemilostivěji.

Danielova korekční poznámka ke třetí elektronické aplikaci:
Může porucha udeřit?

Joachimova odpověď na Danielovu korekční poznámku:
Jen počkej.

Čtvrtá elektronická aplikace:
U počítačů se nedá na nic spolehnout.
Ani na to, že se nedá na nic spolehnout.

Pátá elektronická aplikace:
Nikdy se nemůžeš vyhnout velké poruše tím, že vyprodukuješ malou. V lepším případě se malá porucha připojí k velké, aby ji podpořila.

Šestá elektronická aplikace:
Nikdo si nedovede představit tolik poruch, kolik se jich odehraje uvnitř počítače.

Bernhardův postřeh:
Můžeš si být jistý, že je všechny pocítíš jednotlivě na vlastní kůži.

Matematické zdůvodnění Murphyho zákona:
Exaktní matematický vzorec pro Murphyho zákon v oboru elektronického zpracování dat zní:
1 + 1 = 2,
kde „=“ je symbol s významem „zřídka kdy, jestli vůbec“.

Definice hardware:
Hardware je vydařený pokus, jak předem vytušit softwarové chyby, optimalizovat již existující omyly, vše uložit do paměti a produkovat stále větší rychlostí…

Dvojzákon komplexního hardwaru:
1. Komplexní systémy inklinují ke komlexním chybám
2.Jednoduché systémy naopak inklinují ke komplexním chybám.
První doplnění:
Nové systémy produkují nové chyby.
Druhé doplnění:
Nové systémy opakují svoje nové chyby.
Třetí doplnění:
Staré systémy produkují nové a staré chyby.
Závěry:
1. Komplexní systémy inklinují k tomu, aby omezovaly svou vlastní funkcy.
2. Počítače fungují jen proto, aby mohli produkovat chyby.
3. Systémy inklinují k růstu a stávají se tak troufalými.

Rozpory digitální a analogové logiky:
1. Lidé, kteří pracují s počítači, se nechovají tak, jak počítač vyžaduje, aby se chovali.
2. Lidé se budou chovat rozumně jen tehdy, jestliže byly již ostatní možnosti vyčerpány.
3. Systémy zabezpečené proti idiotům jsou idioty obsluhovány.

Axiom o složení:
Vše co bylo složeno, se dříve nebo později zase rozpadne.

Udovy poznatky kutila:
1. Rozebrat elektronický přístroj je jednoduché
2. Znovu ho sestavit, aby znovu fungoval, je nemožné

Výkonnost počítače je dána
– inteligencí – tedy počtem pevně zabudovaných chyb
– rychlostí – tedy počtem katastrof, které je schopen vyprodukovat za jednotku času
– dobou odezvy – tedy dobou, kterou potřebuje k tomu, aby se zotavil z tvého vstupu
Poznatek Normana Mailera:
Počítače jsou nejinteligentnější idioti na světě.

Bateriový axiom:
Bateria laptopu se vybije minutu před dalším možným dobíjením.

Zákon o garančních opravách:
Počítače, které jsou porouchané, v servisní opravně fungují vždy.

Zákon kompatibility:
Všechny počítače jsou kompatibilní.

Doplněk:
Pouze některé jsou kompatibilnější než jiné.
Z toho vyplývá:
Tvůj počítač je vždy podstatně méně kompatibilní.

Fenomén „jedno, který prst“:
Stiskneš-li dvě klávesy současně, objeví se na monitoru to písmeno, které jsi nechtěl.

Gregorův povzdech:
Vždycky se rozbije ta z kláves, která se nejvíce používá. Tedy Enter nebo mezerník, nikdy si ale nepokazí Pause nebo F12.

Zpětný doplněk:
Když už se pokazí Enter, pak je to vždy v abecední části klávesnice, nikdy ne v numerické.
Výjimka:
Pracuješ-li s myší a potřebuješ klávesnici jen na vyťukávání dlouhých číselných řad, pak je to právě naopak.

Zákon dvojúderu „ukončit“ – „neukončit“:
Dostaneš-li se omylem do místa, kde máš odpovědět na otázku zda se má program ukočit, zvolíš omylem vždy variantu „ukončit – změny neukládat“

Upřesnění pro anglické programy:
Klávesy Q (quit) a A (abort) jsou umístěny zvláště vhodně blízko sebe.

Definice tiskárny:
Tiskárna se rozpadá na neustále ucpanou tiskací hlavu, příliš pomalý posunovač papíru, nepasující kabel, vytlučenou barvící pásku, případně prázdnou tonerovou kazetu a na elektroniku, která nerozumí počítači – a to právě v okamžiku, kdy ji zapneme.

Teze o dvojjedinosti tiskáren:
V zásadě existují dva typy tiskáren:
1. Bodové, které za nervy drásajícího hluku zaneřádí papír nečitelnými hieroglyfy
2. Laserové a jim podobné, které učiní totéž za nervy drásajícího ticha.

Charlesovo základní pravidlo:
Tiskárna nikdy nedostane tak málo dat, aby nemohla nesmyslnými znaky zasvinit alespoň jeden papír.

Zásada o standartní tiskárně:
Jediný standart, které mají různé tiskárny je síťový kabel.

Upřesnění:
Neplatí pro anglické zásuvky a napětí v amerických sítích.

Paměti
Pravidlo disket:
Když už se disketa v mechanice poláme, použij sílu.
Doplnění:
Když se přito mechanika poláme, nezoufej, stejně by musela být tak jako tak vyměněna.
Poučka o čtecích chybách:
Čtecí chyba je možná jen v souboru, který nutně potřebuješ a jehož zálohu nemáš.

Gotzův poznatek o všudypřítomné nejistotě:
Poté co jsi – např. při formátování – odpověděl na otázku programu:“Jste si jistý?“, napadně tě, že si vůbec jistý nejsi.

Z toho vyplývá:
Když potom disketu zkontroluješ, můžeš si být jistý: právě si smazal nejdůležitější soubor.

Základní pravidlo o neodvratitelnosti lepkavých tekutin (též poučka o Coca-Cole a slazené kávě):
Šálek od kávy či sklenici od Coly převrhneš na stůl jedině tehdy, když je v nich tekutina.

Důsledky:
1. Vylitá tekutina vyrazí s nemilosrdnou přesností na cestu k nejdůležitější disketě na stole.
2. Její cesta vede přes jediné výtisky a písemnosti, od nichž zatím nemáš ani kopie, ani soubory
3. Fleky učiní na těchto záznamech navždy nečitelnými ta nejdůležitější místa.
4. Když tekutina dorazí k cílové disketě, nateče do jejího čtecího otvoru.
5. Je-li na výběr více disket, vybere si tekutina tu, na níchž je nejvíce souborů, jejichž obsah už nedokážeš nikde sehnat.
6. Disketu nakonec nelze přečíst.
7. Lze-li přesto na disketě číst jednotlivé soubory, pak jsou to jen ty nejméně důležité (např. textový soubor s účtem za nákum minulého týdne)
8. Záchranný program umožní opět čitelnost všech sektorů diskety. S výjimkou těch o všem rozhodujících.
Věta o zdraví prospěšných účincíxh disketových boxů:
Když box zavřeš a zamkneš, abys jej mohl přeněst, zámek vyskočí. Přito se všechny diskety vysypou a rozprchnou se po místnosti v co největším okruhu.

De Latesův povzdech:
Na prázdné disketě můžeš hledat dlouho a marně.

Doplněk:
Také na plné disketě můžeš hledat dlouho a marně.
Závěr:
Na každé disketě můžeš hledat dlouho a marně.

Definice software:
Software je podařený pokus, jak optimalizovat nedostatky hardware a jak další vývojem přidat nové chyby…

Morschhauserova otázka:
Podpora? Co je to?
(Mimochodem otázka, na kterou dodnes nikdo nedokázal odpovědět)

Zásada k pochopení softwarového průmyslu:
Všechny velké softwarové vynálezy byly uskutečněny na základě nosných chyb v programech.

1. závěr:
Každý program má své nedostatky
2. závěr:
Každý program má vždy o jednu chybu více.
3. závěr:
Odstranění jedné chyby vyvolá alespoň dvě nové.
Logické opačné závěry z existence utilit:
1. Skutečnost, že existuje velmi mnoho malých, užitečných programů dokazuje, že existuje také velmi mnoho velkých neužitečných programů.
2. Skutečnost, že existuje velmi mnoho velkých neužitečných programů dokazuje, že existuje ještě více malých neužitečných programů, protože přece existuje víc malých než velkých programů.

Borisův závěr
Efektivita programu je nepřímo úměrná jeho ceně.

Expertní poznatek:
Expertní systémy se poznají podle toho, že ze vstupního údaje „růže voní lépe než zelí“ vyvodí, že z růží bude také lepší polévka.

Závěr Hanse Matthöfera
Umělá inteligence je horší než přirozená blbost.

Behmeho definice WYSYVYGu:
Francouzský překlad WYSIVYGu zní:“Honni soit qui mal y pense“ nebo ve zkratce HSQMYP.

Zpětný překlad
Anglický překlad WYSIVYGu zní:“What you see is what you might get“.
Zpřesnění
Pokud chováš naději, že by ses mohl s prací blížit k závěru, zní překlad WYSIVYGu „What you see is what you never get“ nebo ve zkratce WYSIWYNG.

Teina relace zhroucení – paměť:
Počítač se zhroutí jen tehdy, nebyl-li text dlouho ukládán.

Axiom utajených tiskových chyb:
Podstatné chyby v textu objevíš tehdy, až je text vytištěn a soubor na disketě vymazán.

Zákon o strukturální neslučitelnosti počítačového koníčka a manželek:
Pouze v případě delšího zdrojového kódu, dosud neuloženého v paměti, použije manželka jediný přístroj v okruhu 10 km, který ihned spálí hlavní pojistku.

Axiom dítěte na klíně:
Dítě, které dosáhne rukama na klávesnici, přijde hned při první příležitosti na kombinaci kláves, kterou se dá něco zničit. Existuje-li více možností, pak si vybere tu, která má nejkatastrofálnější následky.
Omezení:
Neumožníme-li přijít dítěti na osudnou kombinaci kláves, skončí to při nejmenším u zápisu xxxxxxo jojfjfj cxcxc ….

Fenomén zainteresované mládeže:
To jediné, co tvé dospívající děti na počítači zajímá, jsou černé kopie her, které za tvé nepřítomnosti kopírují na pevný disk.
Závěr:
Tato činnost zavleče na tvůj počítač každý virus z okruhu 400 km.

Fenomén jiného počítačového systému:
1. Nejzkušenější počítačový fanda ve tvém okolí má jistě jiný počítač než ty.
2. Bude tě při každé příležitosti upozorňovat, že takový počítač jako máš ty, si pořizují jen absolutní začátečníci.
3. Všichni mu uvěří.

Podobenství o nezaujatosti tvého okolí:
Je jedno jaký počítač máš; nikdy nemáš ani nejnovější, ani nejlepší model, a proto se ti budou všichni posmívat.

Lückeova podstata programování:
Nebude to fungovat.
1. upřesnění
Pokud to přece jenom funguje, naprogramoval to někdo jiný.
2. spřesnění
Jedinými jazyky, které všichni programátoři ovládají perfektně, jsou klení a nadávání
Závěr
Počítač udělá to, co naprogramuješ, ne to, co chceš.
Odborníkův axiom:
Odborník je někdo, kdo ví stále víc o stále meně věcech, až nakonec ví absolutně všechno o naprosto ničem.

Axelův závěr programování:
Když nevíš co děláš, dělej to s noblesou.

Premisa o konstantním času:
úsilí x čas = konstanta

1. zpřesnění:
Jestliže máš ještě dost času, budeš vynakládat málo úsilí.
2. zpřesnění:
Blíží-li se čas, který máš k dispozici, k nule, roste úsilí k nekonečnu.
3. zpřesnění:
Bez „poslední minuty“ bys nic nedokončil.
Syndrom kvality:
Každý program, který dobře začíná, špatně končí. Projekt, jehož programování začíná špatně, skončí katastrofálně.

1. závěr:
Co vypadá jednoduše, je složité. Co vypadá složitě, je nemožné. Co vypadá nemožně, dokáže vyřešit i uklízečka, a to bez počítače.
2. závěr:
Nikdy není tak zle, aby nemohlo být ještě hůř.
3. závěr:
Uklízečka začínala kdysi dávno u konkurence jako systémový programátor.
Hartzův zákon nejistoty:
Nejasnost je konstantní.

Axiom rešerše:
Informace, která je nálehávě potřebná, je nejhůř dostupná.

Zákon o vynálezavosti uživatele:
Je-li zjištěno, že existují 4 různé možnosti, jak přivést program ke zhroucení, a jsou-li všechny čtyři odstraněny, najde první uživatel pátou.

Zákon o dokumentaci:
Návody nikdo nečte.

Výjimky
1. Špatné návody čtou recenzenti.
2. V návodech se čtou obvykle je ty pasáže, které přimějí uživatele dělat chyby.
3. Každý návod zastará v okamžiku vydání.

Dogma o zákeřném algorytmu:
Jestliže program funguje, pokazilo se něco už předem.

Závěry
a) Je jedno, co se pokazí, v každém případě to bude vypadat správně.
b) Ten, koho poprosíš o pomoc chybu nenajde.
c) Náhodně příchozí objeví chybu hned, aniž bys ho o radu žádal.
d) Je jedno, co se nepodaří; vždy je tady někdo, kdo to věděl předem.
e) Nevěř na zázraky – spolehni se na ně.

Tempelmannův poznatek o elegantním programování:
Komplexní programy mají jednoduchá, snadno realizovatelná, avšak chybná řešení.

Zobecnění:
Zkratka je nejdelší vzdálenost mezi dvěma body.

Pravidlo „90-90-10“ programového projektu:
1. Prvních 90% programu spotřebuje 10% času, který je k dispozici.
2. Zbývajících 10% programu si vyžádá 90% času.
3. Ty začínáš vždy s oněmi zbývajícími deseti procenty.

Důsledné zákaznické zpřesnění:
Oněch 10%, s kterými jsi začal, věnuješ na rutinu, kterou zákazník nakonec bude chtít vypustit.

Helmutův axiom o příkazech:
Příkaz musí být alespoň tak dlouhý, aby bylo možné v něm udělat minimálně tři překlepy.

Poznatek aplikačního programátora:
Zásada: uživatel dělá všechno špatně.
1. Když napíšeš „Napiš nebo “ napíše “ nebo „.
2. Když napíšeš „Stiskni „, napíše „“.
3. Když napíšeš „Stiskni libovolnou klávesu“, zmáčkne SHIFT nebo NUMLOCK.

Treplinův povzdech:
Existují dvě metody jak psát bezchybné programy. Funguje však jen ta třetí

První zásada použití počítače:
Když se něco nedaří, víš jen, že ses dopustil lichého počtu chyb.

Druhá zásada použití počítače:
Počet chyb n v libovolném počítači, respektive libovolném porgramovém balíku lze přesně vypočítat podle vzorce: n > a, kde a je libovolně zvolené číslo

Třetí zásada použití počítače:
Jestliže se ti něco daří, pak je počet chyb větší než n + 1.

Čtvrtá zásada použití počítače:
Když už nefunguje vůbec nic, přečti si konečně návod k požití.

Axiom o rozmnožování problémů:
V každém velkém problému je skryt jeden malý, který by rád ven.

Shainkerův opak:
V každém malém problému je skryt jeden velký, který by rád ven.

Joachimův povzdech:
I tam, kde není vůbec žádný problém, je skryt jeden velký, který by rád ven.

Zákon o statistické logice výrobců software:
80% uživatelů pracuje – podle průzkumů trhu – pouze s 20% procenty funkcí.
První logické zpřesnění:
20% uživatlů by potřebovalo oněch 80% funkcí, které jejich program nemá.
Druhé logické zpřesnění:
Patříš se stoprocentní jistotou k těmto dvaceti procentům.
Vystvětlení:
Programátor by byl poslední, kdo svůj program použije.

Poučka o využití programu:
To, co chceš pomocí programu dělat,
– není popsáno v návodu
– bude vysvětleno až v dodatku k němu
– bude zahrnuto až v další verzi programu

Poučení o záruce:
1. Záruční opravy se stávají v momentě zaplacení účtu neplatnými.
2. 180-ti denní záruka zaručuje jediné: 181. den se přístroj sám od sebe porouchá.

Axiom optimalizace chyb:
Jestliže program běží bez závad, nedělej si starosti. To pomine.

Dvanáct klamných závěrů pro důvěřivého zákazníka na základě informací prodavačů
(zvaný též zákon „Co prodavač odpoví na kritické otázky“):
1. Včera to ještě fungovalo.
2. Počítač, na kterém to fungovalo, byl před deseti minutami prodán.
3. Tato část programu není zcela náhodou na tomto pevném disku.
4. Takovému problému se snadno vyhnete, hdyž poněkud změníte strukturu práce vašeho podniku.
5. Na tento program jsem se zapracoval teprve před dvěma týdny.
6. Samozřejmě, že to jde doplnit. To už jsme dělali mnohokrát.
7. Náš odborník na tyto problémy je momentálně na dovolené.
8. Máme jen předváděcí verzi, ale nová už je na cestě.
9. Máme jen předváděcí verzi, ale nová už je bez chybičky.
10. Až budete mít program/počítač/periferní zařízení ve vaší firmě pár týdnů, pak se vaše problémy vyřeší sami od sebe.

Základní pravidlo o elektronickém zpracování dat:
V životě existují jen dva nezvratné poznatky:
1. Počítače slouží člověku.
2. Země je placka.

Základní pravidlo každého uživatele:
Nedej nikdy něčemu mechanickému znát, že máš na spěch.

Osvícení programátora:
Bezchybný program je jako kvadratura kruhu. Člověk si myslí, že by to mohlo fungovat, ale nikdy to nikdo neviděl.

Margharetin poznatek:
Pravděpodobnost událostí je v obráceném poměru k přání.

Námitka boží:
Kdyby byl Bůh stvořil člověka k tomu, aby používal počítač, byl by mu dal 16 prstů.

Berndův prázdninový cíl:
Čím je větší ostrov poznání, tím je delší pobřeží zoufalství.

Zákon logiky:
U počítače se nesmíme divit, že když vložíme modrý sýr, vyjede ven zelený.

Doplnění:
„Umělá inteligence“ má s inteligencí právě tolik společného jako „přírodní aromatické látky“ s přirozenou chutí.

Gertiny poznámky:
1. Tak má konečně i mužský někoho, kdo ho na slovo poslouchá.
2. Počítače jsou nespolehlivé, lidé taky. Avšak počítače jsou v tom mnohem důkladnější.

Michiho chvála programování:
Konečně nějaký jazyk bez plusquamperfekta.

Binomické pravidlo:
Bůh stvořil celá čísla; vše ostatní je dílem člověka.

Poslední důsledek:
Chybové hlášení je nejpodlejší pomstou počítače.

Mýtus odkládání:
Použití počítače činí papír ve tvé kanceláři zbytečným.

Analogové mýty:
1. Počítače způsobují, že lidé jsou zbyteční.
2. Počítače působují, že cokoliv je zbytečné.

Uživatelský mýtus:
Někde přece musí existovat user-friendly software.

Hardwarový mýtus:
Raději počkat ještě pár let, pak budou počítače dokonalejší.

Mýty řešení:
1. Pomocí počítače lze vyřešit každý problém.
2. Pomocí počítače lze vyřešit můj problém.
3. Pomocí počítače lze vyřešit nějaký problém.

Racionalitační mýtus:
Počítače usnadňují každou práci.

Obecná výmluva:
O tom nebylo v návodu ani slovo.
Doplnění
Někdo si vypůjčil můj návod.

Obecné výmluvy na počítač:
1. K tomu není můj PC dostatečně kompatibilní.
2. K tomu je můj PC příliš kompatibilní.

Výmluva tisku:
Traktor zavádí papír nakřivo.

Výmluvy na soubory:
1. Pevný disk je plný.
2. Na to je pevný disk moc pomalý
3. Na pevném disku se najednou objevily defektní sektory.

Nobratná výmluva:
Předtím to ještě fungovalo.

Méně obratná výmluva:
To u nás vždycky dělala paní Y.

Úplně neobratná výmluva:
Mně nikdo nevysvětlil, kde je na této klávesnici nahoře.

Výmluva na online:
Zapomněl jsem svoje heslo.

Výmluva na média:
Někdo mi popsal diskety propisovačkou.

Nesmrtelná poslední slova:
„Nemyslím, že ten kabel je pod proudem…“
„Jen rychle dopíšu tuhle proceduru do konce, než začnu ukládat…“
„Výrobce psal, že obě tyto zásuvné desky spolupracují…“
„V odborném časopise psali, že při takovém vrtání v hardware se nemůže nic stát…“
„Nevěřím, že tenhle program může být napaden virem…“
„Klidně to vypni, už mám celý text uložený…“
„Na té disketě určitě není nic důležitého…“
„Vymaž klidně celý adresář. Mám celý ještě jednou…“
„Pevný disk je absolutně bez virů…“
„Proč bych měl před spouštěním optimalizace pevného disku dělat backup…“
„Tato mechanika snese tvrdé zacházení…“
„Pozor! Ať nezakopneš o ten kabel…“

Závěrečný poznatek:
V boji mezi tebou a digitálním světem, se raději přidej na stranu digitálního světa.

Zdroj dokumentu: přeposláno od přátel

Níže si můžete celý soubor stáhnout do svého počítače

Murphyho zákony – počítače

V kategorii: Z jiných zdrojů

UbohéNic mocPrůměrnéCelkem dobréVelmi zajímavé (No Ratings Yet)
Loading...
Reklama Google

Dotazy a komentáře