• RS WordPress

    Tento web používa redakční systém WordPress. Tento systém můžete zdarma stáhnout zde.


Reklama Google

Mocné kouzlo dvojčat – část 8

Ráno za ní přišla Iris.
„Co můj bratr?“ chtěla vědět Esther. „Snad mi nepřicházíš oznámit, že…“ Nebyla schopna to slovo vyslovit.
„Neboj se, žije,“ uklidnila ji Iris. „Já ti nesu něco od Morpheuse. Je to již dlouho, co odmítáš jíst. Alisdaire má o tebe strach, protože jsi velmi slabá. Vezmi si trochu téhle směsi, bude ti chutnat a obsahuje všechno, co tvoje tělo potřebuje, abys víc neslábla a neonemocněla.“
S těmi slovy podala Iris Esther misku s bílou polotekutou kaší. Esther ji opatrně ochutnala a nakonec ji i snědla.
„Tvůj bratr je střídavě v bezvědomí a při vědomí, vzbudí se vždy jen na několik minut,“ pokračovala Iris. „Ale doba, kdy je vzhůru, se mírně prodlužuje, dnes vydržel docela dlouho. Horečka mu mírně klesá. Otázkou však je, jestli je to znamení, že se uzdravuje, což by být mělo, když se probírá. Než začal nabývat vědomí, měl Morpheus strach, zda pokles jeho teploty není tím, že už jeho tělo nemá dost síly bojovat. Ale dnes se nám potvrdilo, že se opravdu uzdravuje.“
„Děkuji za dobré zprávy, Iris,“ řekla Esther. „Dojdu za Ethanem.“
Esther vstala, ovšem její zesláblost způsobila, že se zapotácela. Hned se však zase vzpamatovala a pospíchala dolů za svým bratrem.
Jakmile vešla do místnosti, přiskočila k lůžku, kde ležel její bratr. Chytla ho jemně za ruku. Nepohnul se, zdálo se, že spí, když v tu otevřel oči.
„Neboj, budeš v pořádku, jsem tu s tebou.“ Zašeptala sestra. „Cítím, že ty to zvládneš.“ Jemně pohladila svého bratra po tváři a zůstala s ním. Sama nevěděla, jak dlouho s ním trávila. Seděla bez hnutí, nemluvila, jen svého bratra držela za ruku. Ten na ni chvíli koukal, než opět usnul.
O několik hodin později přišla Ethana zkontrolovat Morpheus s Iris. Iris s sebou nesla lahvičku s průzračnou tekutinou.
„Co to je?“ zajímala se Esther.
„Věříme, že tento lektvar by mohl tvému bratrovi pomoci.“ Odpověděla Iris.
„Děkuji vám oběma za vše, co pro mého bratra děláte.“ Řekla Esther a po těchto slovech odešla z místnosti a nechala bratra s Iris a Morpheusem. Věděla, že je v dobrých rukou.
Druhý den ráno přišla za Esther Iris a úsměv na její tváři naznačoval, že nese dobré zprávy.
„Naše léčba zabírá, tvůj bratr je při vědomí, chce tě vidět.“ Esther po těchto slovech neváhala ani chvíli a rozběhla se za ním. Ethan ležel na svém lůžku, ovšem, jakmile spatřil svou sestru, na jeho pobledlé tváři byl patrný úsměv.
„To je dobře, že jsi tady, sestřičko.“ Zašeptal. Esther k němu přiskočila a chytla ho za ruku.
„Morpheus s Iris jsou dobří léčitelé, vidím, že jsi v dobrých rukou.“
Ten den vydržel Ethan při vědomí několik hodin. Bylo jasné, že mají nejhorší za sebou. I sestře už bylo lépe. Toho si všimli nejen Iris a Morpheusm, ale toto pozoroval i král Alisdaire.
Po další dva dny nabíral Ethan síly. Stále sice ležel, ale bylo mu lépe. To ostatním neuniklo a také bylo jasné, že Ethan nemůže ležet celé dny. Už ležel příliš dlouho. Iris proto navrhla, aby jí Esther pomohla podpírat svého bratra a společnými silami jej na nějakou dobu posadili. To bylo na Ethana však ještě náročné. Působení jedu navíc způsobilo, že on sám téměř necítil nohy. Toho se Iris zalekla. To si nepřála. „Ještě, aby tak opravdu nemohl chodit.“ Pomyslela si. Ale snažila se nedávat nic na odiv před Esther, věděla, jak jí na jejím bratrovi záleží a nechtěla ji zbytečně plašit. Zároveň si uvědomovala, že by případně musela říct Esther pravdu.
Společnými silami se však jim povedla Ethana posadit. Sedět však vydržel pouze chvíli.
„Je ještě slabý, dnes jej necháme už odpočívat.“ Řekla Iris.
Druhý den už vydržel Ethan sedět déle. Během dne proto toto cvičení několikrát zopakovali. Když už Ethan vydržel chvíli sedět bez opory, bylo to dobré znamení, že je mu skutečně lépe.
„Prospi se, Ethane.“ Řekla Iris navečer a pokračovala: „Zítra budeme dál cvičit.“ Jemně ho pohladila po tváři a před spaním mu dala posilující lektvar, který připravil Morpheus.
Další den čekal na Ethana náročný úkol. Iris s pomocí krále Alisdaira pomohla Ethanovi se postavit. Ten však zavrávoral a nebýt toho, že jej včas Alisdaire chytil, byl by upadl.
„Bolí mne nohy.“ Zašeptal.
„Vydrž, Ethane, prosím…“ odpověděla Iris. Po pár okamžicích ho však radši posadili.
„Odpočiň si, odpoledne budeme pokračovat.“ Obavy Iris se tím pádem vytrácely. Zdálo se, že nakonec to s Ethanem nebude tak zlé a nakonec opravdu bude chodit.
Odpoledne Ethan už chvíli i rovně stál, i když ho to stálo značné úsilí. S pomocí Iris a krále udělal i pár kroků.
„Bude chodit.“ Řekla Iris přicházejícímu Morpheusovi, který se přišel podívat, jak pokračuje léčba.
Během několika dní byl Ethan téměř zdravý, už seděl sám a bez pomoci, byl schopen i krátkých procházek.

Po celou dobu léčby trávila Esther večery s králem Alisdairem. On ji bral na procházky po královské zahradě či na projížďky na koni do nedaleké obory. Snažil se tak Esther pomoci. A rozptýlit ji. Nebyl si sám jistý tím, zda jí to může pomoci, ale něco mu říkalo, že ano.
Jednoho večera seděli Esther s králem v zahradě. Nad nimi svítil měsíc a ozařoval celou krajinu nádhernou stříbrnou září. Král se k Esther naklonil a zamyslel se:
„Chceš mi něco říct?“ skočila mu do myšlenky Esther.
„Jak to víš?“
„Nevím, cítím to. Také bych ti chtěla něco říct. Ale dám ti přednost, jsi král.“ Dodala a lehce se pousmála.
„Nejsem si jistý, zda dovedu slovy povědět to, co cítím, ale pokusím se o to. Od dob, co jsem tě poprvé spatřil, jsi mně učarovala. Tak krásná mladá žena a tolik odvahy se v tobě ukrývá, zachránila jsi mi život. Tímto ti za tvůj čin vděčím svým. A vím, že nejlépe svůj život strávím po tvém boku. Chci ti říct, že pro mne moc znamenáš, přál bych si, abys se mnou zůstala…“
Esther nic neříkala, pevně Alisdaira objala a políbila.
Za pár dní už seč po celém království šíří ta radostná zpráva. „Král se bude ženit.“ Znělo se všech stran.
„Svatba to bude velkolepá.“ Sliboval král.
„A to ti nevadí, že nejsem královského původu?“ zeptala se po chvíli Esther.
„Nevadí, na světě je mnoho cennějších věcí, než je původ. A všechny předsudky přemáhá jedna mocná síla… láska!“ Odpověděl jí král.
Svatba to opravdu byla velkolepá. Mezi pozvanými hosty byli Ethan, Iris a Morpheus, přátelé nového královského páru.
Alisdaire po boku své mladé královny pookřál, všichni ji uctívali za její statečnost. Po celém království se mluvilo o jejích hrdinských činech.

Esther byla šťastná, nebezpečí bylo zažehnáno, její bratr se uzdravil a se svým manželstvím byla spokojená. Vše tak zdárně nabralo dobrý konec..

Po svatbě a poté, co se Ethan uzdravil, s ním chodila Iris na procházky. Jednoho večera se oba usadili na stejném místě, kde onehdy seděl král s Esther před svatbou.
Tentokrát se slova ujala Iris:
„Cítím se s tebou dobře, ráda bych byla víc než jen tvá kamarádka případně společnice v bojích.“
„Cítím to stejně.“ Řekl Ethan a pokračoval.
„Když si má sestra brala Alisdaira, představoval jsem si mou svatbu. A jako nevěstu jsem viděl tebe.“ Dodal a pevně Iris objal. Ta se nebránila a políbila ho na tvář.
Několik dní na to se konala druhá svatba. Tolik veselí v království nikdo nepamatoval.
Po dlouhých útrapách si tak všichni mohli oddechnout, Ethan a Iris byli poté jmenováni královými rádci a nikdo nezapomněl, co všichni čtyři společným úsilím dokázali. O jejích hrdinských činech se mluvilo ještě dlouho poté.
Morpheus se vrátil zpět k ostrovním mágům s vírou, že již žádné nebezpečí zemi neohrozí a království bude vzkvétat. Za odměnu dostal od krále mnoho cenných darů a čestné uznání. To pro něj mělo větší význam, než všechno zlato světa.
I o Morpheusovi se mluvilo v kladech a kdykoliv potřeboval král nebo kdokoli z jeho společníků radu ohledně magie, obraceli se na něj a ten jim rád vyhověl.
Jak šla léta, narodil se králi a Esther potomek, nástupce, ten své rodiče ctil a vládl spravedlivě dle jejich vzoru.

V kategorii: Rozsáhlejší společná tvorba

UbohéNic mocPrůměrnéCelkem dobréVelmi zajímavé (No Ratings Yet)
Loading...
Reklama Google

Dotazy a komentáře